LUTERAŃSKA ORGANIZACJA SPORTOWA w RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

 

 

ImageLuterańska Organizacja Sportowa
w Rzeczpospolitej Polskiej

   Image Po zebraniu założycielskim Luterańskiej Organizacji Sportowej w RP, w Bielsku dn. 13 stycznia 1996 r., gdzie zatwierdzono statut, regulaminy wewnętrzne, odznakę, wybrano zarząd stowarzyszenia i składy osobowe komisji dyscyplinarnej i rewizyjnej, nasza wyznaniowa organizacja sportowa, decyzją Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki w Warszawie, została zatwierdzona i wpisana do rejestru stowarzyszeń kultury fizycznej dn. 20 marca 1996 roku.

Adres siedziby organizacji to:

Luterańska Organizacja Sportowa w RP
ul. św. Antoniego 39, skr. poczt. 9
97-200 Tomaszów Mazowiecki
tel./fax: (+48 44) 7245739

   LOSwRP jest stowarzyszeniem nie tylko sportowym i nie tylko młodzieżowym, bo obejmującym swym zakresem także turystykę, zorganizowaną rekreację, a swym kręgiem potencjalnie otaczającym wszystkie grupy wiekowe, dzieci, dorosłych członków naszego Kościoła i innych, akceptujących statut LOSwRP, np.:
§3.p.2. "Organizacja opiera swą działalność na chrześcijańskim systemie wartości, zgodnym z ewangelickim etosem."

   LOSwRP w swym zakresie działania winien być kontynuatorem dotychczasowych poczynań turystycznych i sportowych, prowadzonych w wielu naszych parafiach i diecezjach, dając możliwość usystematyzowania, skoordynowania i rozwinięcia tego, co już istnieje, dysponując na te cele środkami dotacji z budżetu państwa poprzez UKFiS oraz wyspecjalizowane jednostki władz wojewódzkich i lokalnych.

   W miarę liczebnego rozwoju organizacji istnieje statutowa możliwość zakładania lokalnych oddziałów (klubów parafialnych) oraz skuteczne roztoczenie opieki, także nad osobami "sprawnymi inaczej".

Jak głosi §8: "Celem Organizacji jest:

   wychowywanie dzieci, młodzieży i dorosłych przez kulturę fizyczną, sport i turystykę wykwalifikowaną w oparciu o zasady etyki ewangelickiej, udział w międzynarodowej wymianie młodzieży oraz ewangelickich krajowych i międzynarodowych imprezach sportowych, przygotowanie członków organizacji do udziału w zawodach, do startu w mistrzostwach parafii, aż do Igrzysk Olimpijskich, w różnych dyscyplinach sportowych i rekreacyjnych dla osób pełnosprawnych i niepełnosprawnych."

 

 

ImageThe Lutheran Sport Organization
in Poland


39 św. Antoniego St.,
P.O. Box 9
PL 97-200 Tomaszów Mazowiecki
tel./fax: (+48 44) 7245739
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

   Due to concern about the spiritual and physical wellbeing of young people, ever since 1989 the Lutheran Church has been organizing an annual sporting event.
   In 1989, political-social changes allowed the Church in Poland to develop a new form of pastoral work, namely evangelism through noble sportingcompetition. Not long after, the idea of sport activities was broadend to indue a Winter Olympics, since 1994 held in Wisła.
   Every year more competitors enroll, and they continously improve their results in a wide range of sporting disciplines. Since 1996, the chief organizer of the Lutheran Olympics has been the Lutheran Sports Organization in Poland, registered on March 20, 1996 on the basis of a decision by the head of the Office for Sports and Tourism in Warsaw. At present the international Summer Lutheran Youth Olympics bring together around 1000 participants from more than 50 parishes in Poland, as well as guests from the Czech Republic, Slovakia, Austria, Germany, the Netherlands and Hungary.

Reverend Roman Pawlas
 

 

ImageLutherische Sportorganisation
in Polen


Str św. Antoniego 39
Postfach 9
PL 97-200 Tomaszów Mazowiecki
tel./fax: (+48 44) 7245739
e-mail:
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

   Um die physische und geistliche Entwicklung der Jugend zu fördern, organisiert die Evangelisch-Lutherische Kirche in Polen, schon seit 1989 jährliche Sportveranstaltungen.
   Die politisch-soziale Wende im 1989 hat der Kirche in Polen neue Möglichkeiten der seelsorgerischen Tätigkeit gegeben, nähmlich die Evangelisation durch edlen sportlichen Wettbewerb. In kurzer Zeit wurde diese Idee der Sporttätigkeiten um die Winterolympiaden erweitert, welche seit 1994 in Wisła statt finden. Jedes Jahr nehmen viel mehr Jugendliche in dem Wettbewerb teil und verbessern ihre Resultaten in verschiedenen, reichlich repräsentierten Sportdisziplinen.
   Seit 1996 ist die Lutherische Sportorganisation in Polen der Hauptorganisator dieser Olympiaden. Die Lutherische Sportorganisation wurde am 20 Mary. 1996 auf Grund des Vorsitzenden des Sport-und-Turistik Ministerium in Warschau registriert.
   Zur Zeit versammeln die Internationale Jugendsommerolympiaden zirka 1000 Teilnehmer aus mehr als 50 Gemeinden aus Tschechien, Slowakei, Österreich, Deutschland, Holland, Rumänien und Ungarn.

Pfr. Roman Pawlas

 

 

ImageOrganisation Sportire Luthéreinne
en Pologne


rue św. Antoniego 39
Boîte postale 9
PL 97-200 Tomaszów Mazowiecki
tel./fax: (+48 44) 7245739
e-mail:
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

   Ayant a µegard Ie développement physique et spirituel des jeunes, µEglise Luthérienne en Pologne organise chaque année depuis 1989 un grand évenement sportif. En 1989 les changements socio-politiques ont permis a µEglise en Pologne de développer de nouvelles methodes du travail pastoral et notannment µévangelisation par une noble compétition sportive. Quelques années plus tard cette idée des activités sportives a été élargie par des Olympiades ïhiver qui depuis 1994 ont lieu a Wisła. Chaque annee de plus en plus de sportifs parlicipent aux competitions et améliorent leurs résultats dans différentes disciplines. Depuis 1996, c'est µOrganisation Sportive Luthérienne en Pologne qui organise ces Olympiades. Cette Organisation a été cnregistrée le 20. mars 1996 a la suite ïune décision dy Président de µOffice Ministériel de Sport et de Tourisme a Varsovie. Actuellement les Olympiades Internationales Estivales des Jeunes réunissent environ 1000 participants de plus de 50 paroisses en Pologne et des invités de la République Tschéque, de la Slovaquie, de µAutriche, de µAllemagne, des Pays Bas, de la Roumanie et de la Hongrie.

Pasteur Roman Pawlas

 
© 2015 Luterańska Organizacja Sportowa w Rzeczypospolitej Polskiej
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.