LOSwRP - członkostwo PDF Drukuj

Image 

Potencjalni członkowie Luterańskiej Organizacji Sportowej
w Rzeczpospolitej Polskiej winni:

    • złożyć dwie fotografie legitymacyjne,
    • wypełnić i podpisać deklarację członkowską,
     • opłacić roczną składkę.

(uchwała z dn. 13 stycznia 1996 r.)

Obowiązują następujące stawki składki członkowskiej: 3 zł/rok dla osoby niepełnoletniej w chwili składania deklaracji członkowskiej oraz 5 zł/rok dla osoby dorosłej. Członków LOS-u obowiązuje wymóg opłacania bieżącej składki członkowskiej w pierwszym kwartale danego roku.

rachunek bankowy: Bank Polska Kasa Opieki S.A. II-O/Tomaszów Mazowiecki
nr 12401718-00623834-2700-401112-001-0000

 
© 2016 Luterańska Organizacja Sportowa w Rzeczypospolitej Polskiej
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.